דפנה ארמוני - היסטוריית עדכונים

עדכון מפתחות - משפחה
הערך המקורי:
  • דוד מפורסם
  • דודה מפורסמת
הערך המעודכן:
  • דוד מפורסם
  • בת מפורסמת
  • דודה מפורסמת
סימוכין: עדכון