האוניברסיטה הקטנה - היסטוריית עדכונים

עדכון משתתפים
הערך המקורי:
  • נתן ברנד (-1994)
  • מיכל ינאי (-1994)
הערך המעודכן:
  • נתן ברנד: מנחה (-1994)
  • מיכל ינאי: מנחה (-1994)
סימוכין: עדכון
עדכון שם
הערך המקורי:האניברסיטה הקטנה
הערך המעודכן:האוניברסיטה הקטנה
סימוכין: כתיב מלא