הבית ברחוב שלוש - היסטוריית עדכונים

עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • מנחם גולן
הערך המעודכן:
 • מנחם גולן
 • יורם גלובוס
סימוכין: עדכון
עדכון תסריט
הערך המקורי:
 • משה מזרחי
הערך המעודכן:
 • משה מזרחי
 • ירח גובר
 • רחל פביאן
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • גילה אלמגור: קלרה
 • חיים בנאי: ששון
 • מיכל בת אדם: סוניה
 • יוסף שילוח: ניסים
 • רולף ברין: גרוסמן
 • שייקה אופיר: חיים
 • אריאל פורמן
 • יוסי פולק
 • מישה נתן
 • אתי גרוטס
 • אבנר חזקיהו: הדוד הנגר
 • ברונקה זלצמן
 • עופר שלחין: סמי
הערך המעודכן:
 • גילה אלמגור: קלרה
 • חיים בנאי: ששון
 • מיכל בת אדם: סוניה
 • יוסף שילוח: ניסים
 • רולף ברין: גרוסמן
 • שייקה אופיר: חיים
 • אריאל פורמן
 • יוסי פולק
 • מישה נתן
 • אתי גרוטס: סולטנה
 • אבנר חזקיהו: הדוד הנגר
 • ברונקה זלצמן
 • עופר שלחין: סמי
 • משה איש כסית: חייל
סימוכין: עדכון