הבן האובד - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • מוסקו אלקלעי: עבריין
 • יעקב אלפרין
 • שלמה בר שביט: אהרל'ה
 • אלברט כהן
 • יעל דרויאנוב
 • יהודה אפרוני: מזכיר הקהילה
 • אסתר גרינברג
 • דבורה קידר
 • יצחק מיכאל שילה: דוד פרידמן
 • זישא גולד: בעל בית מלאכה
 • ליאו פילר: אבא ליאו
 • שאול שלחין: יוסף
 • נינט דינר: לוסי
 • יהודה ברקן: שוטר
הערך המעודכן:
 • מוסקו אלקלעי: עבריין
 • יעקב אלפרין: הדוד משה
 • שלמה בר שביט: אהרל'ה
 • אלברט כהן: רב מלמד
 • יעל דרויאנוב: קיבוצניקית
 • יהודה אפרוני: מזכיר הקהילה
 • אסתר גרינברג: בעלת מסעדה
 • דבורה קידר: הדודה רבקה
 • יצחק מיכאל שילה: דוד פרידמן
 • זישא גולד: בעל בית מלאכה
 • ליאו פילר: אבא ליאו
 • שאול שלחין: יוסף
 • נינט דינר: לוסי
 • יהודה ברקן: שוטר
 • דבורה קסטלנץ: מתלוננת במשטרה
 • יהודה פוקס: מנהל בית הספר
 • ליאו פילר: ראש המנזר
 • אברהם פלטה: נזיר
 • נתן וולפוביץ: קיבוצניק
 • דסי הדרי: בתה של בעלת המסעדה
 • דודיק סמדר: שוטר
 • ישראל רובינצ'יק: בעל המסעדה
סימוכין: צפייה בסרט
הוספת טריוויה - מאחורי הקלעים
הערך המעודכן:
 • נעימת הסרט לימים קיבלה מילים והפכה מוכרת יותר בשם "לפנות ערב" (בין ברושים) בביצוע "שלישיית המעפיל"
סימוכין: ידע אישי
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • מוסקו אלקלעי
 • יעקב אלפרין
 • שלמה בר שביט
 • אלברט כהן
 • יעל דרויאנוב
 • יהודה אפרוני: מזכיר הקהילה
 • אסתר גרינברג
 • דבורה קידר
 • יצחק מיכאל שילה
 • זישא גולד: בעל בית מלאכה
 • ליאו פילר: אבא ליאו
 • שאול שלחין
 • נינט דינר
הערך המעודכן:
 • מוסקו אלקלעי: עבריין
 • יעקב אלפרין
 • שלמה בר שביט: אהרל'ה
 • אלברט כהן
 • יעל דרויאנוב
 • יהודה אפרוני: מזכיר הקהילה
 • אסתר גרינברג
 • דבורה קידר
 • יצחק מיכאל שילה: דוד פרידמן
 • זישא גולד: בעל בית מלאכה
 • ליאו פילר: אבא ליאו
 • שאול שלחין: יוסף
 • נינט דינר: לוסי
 • יהודה ברקן: שוטר
סימוכין: עדכון