הגרגולים - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:The Gargoyles
סימוכין: עדכון
הוספת הפקת דיבוב
הערך המעודכן:
  • שפרירה זכאי
סימוכין: הפיקה תחת השם "סרטי רז בע"מ"