הדר אמיר - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אמא מפורסמת
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • הבת של [לילית אמיר] ו[ארן אמיר]
  • אחותה הגדולה של [מאיה אמיר]
הערך המעודכן:
  • הבת של [נינה אמיר] ו[ארן אמיר]
  • אחותה הגדולה של [מאיה אמיר]
סימוכין: הערך שונה