הדר יוסלביץ - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:הדר יוסלביץ
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה