המלאכיות של צ'ובה - היסטוריית עדכונים

עדכון בימוי
הערך המקורי:
 • אלון אלוש
הערך המעודכן:
 • אלון אלוש
 • איתן כהן
סימוכין: עדכון
עדכון עריכה
הערך המקורי:
 • בונית בן עמי
הערך המעודכן:
 • בונית בן עמי
 • מיכל שורר
 • יניב צדוק: עורך ראשי
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • מריה גורביץ': עיצוב וייצור בובת צ'ובה
הערך המעודכן:
 • מריה גורביץ': עיצוב וייצור בובת צ'ובה
 • יניב שחר: ע. במאי
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - שונות
הערך המעודכן:
 • בובות
סימוכין: צ'ובה הוא בובה