המניע לרצח - היסטוריית עדכונים

עדכון עריכה
הערך המקורי:
 • טובה בירון
הערך המעודכן:
 • טובה בירן
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • אמנון מסקין: האב
 • גילה אלמגור: הבת
 • בקי פריישטדט
 • גדעון זינגר
 • אברהם מור
 • אבנר חזקיהו
 • עודד תאומי
 • אורי זוהר: ירח
 • יצחק מיכאל שילה: רופא
הערך המעודכן:
 • אמנון מסקין: האב
 • גילה אלמגור: נעמי
 • בקי פריישטדט: מונה
 • גדעון זינגר: קצין
 • אברהם מור
 • אבנר חזקיהו
 • עודד תאומי: זאביק
 • אורי זוהר: ירח
 • יצחק מיכאל שילה: רופא
סימוכין: עדכון