המסע לעמק החלומות - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:The Land Before Time
סימוכין: עדכון
הוספת הפקת דיבוב
הערך המעודכן:
  • שפרירה זכאי
סימוכין: הפיקה תחת השם "סרטי רז בע"מ"
עדכון שאלות ללא תשובות
הערך המקורי:
  • מי דיבב את קרני (במקור, שרה) ודאקי ב{המסע לעמק החלומות}?
הערך המעודכן:
  • מי דיבב את קרני (במקור: שרה) ודאקי?
סימוכין: ניסוח מחדש