המפצחים - היסטוריית עדכונים

עדכון בימוי
הערך המקורי:
  • דוד דרעי
הערך המעודכן:
  • דוד דרעי
  • רן לנדאו (2010-)
סימוכין: הועתק מערך שנוצר לעונה השנייה
עדכון עריכה
הערך המקורי:
  • אייל צרפתי
הערך המעודכן:
  • אייל צרפתי
  • רן לנדאו (2010-)
  • שרון קרני: עורכת תוכן (2010-)
סימוכין: הועתק מערך שנוצר לעונה השנייה
עדכון תסריט
הערך המקורי:
  • דוד דרעי
הערך המעודכן:
  • דוד דרעי
  • אורי ויסברוד (2010-)
סימוכין: הועתק מערך שנוצר לעונה השנייה