המשחק האמיתי - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • יוסי פולק: שאול רז
 • מיכל בת אדם: עלמה
 • גבי עמרני: שמעון צורי
 • שלמה וישינסקי: חגי
 • ראובן דיין: ויקטור אילוז
 • פיטר פריישטדט: דוירוב
 • דליה גור: נועה
 • רחל שמעוני: שלומית
 • אבשלום פולק: אורי
הערך המעודכן:
 • יוסי פולק: שאול רז
 • מיכל בת אדם: עלמה
 • גבי עמרני: שמעון צורי
 • שלמה וישינסקי: חגי
 • ראובן דיין: ויקטור אילוז
 • פיטר פריישטדט: דוירוב
 • דליה גור: נועה
 • רחל שמעוני: שלומית
 • אבשלום פולק: אורי
 • דוד רם
סימוכין: צפייה בסרט
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • יוסי פולק: שאול רז
 • מיכל בת אדם
 • גבי עמרני: שמעון צורי
 • שלמה וישינסקי
 • ראובן דיין
 • פיטר פריישטדט
 • דליה גור
הערך המעודכן:
 • יוסי פולק: שאול רז
 • מיכל בת אדם: עלמה
 • גבי עמרני: שמעון צורי
 • שלמה וישינסקי: חגי
 • ראובן דיין: ויקטור אילוז
 • פיטר פריישטדט: דוירוב
 • דליה גור: נועה
 • רחל שמעוני: שלומית
 • אבשלום פולק: אורי
סימוכין: עדכון