וונדר פטס - היסטוריית עדכונים

הוספת שם בשפת המקור
הערך המעודכן:Wonder Pets
סימוכין: עדכון
עדכון מדבבים
הערך המקורי:
 • גיא קשפיצקי: ליני האוגר (-2008)
 • רועי ניב: ליני האוגר (2009-)
 • עידו דנקנר: טאק הצב (-2009)
 • עדי בר לב: טאק הצב (2010-)
 • ליאנה עיון: מינג-מינג הברווזונת
 • אורנה כץ: גננת / דמויות שונות
 • אור אלטמן: דמויות שונות
 • אלי לולאי: דמויות שונות
 • עלמא היבש: דמויות שונות
 • איתי ג'רופי: דמויות שונות (-2009)
 • נוי הדס: דמויות שונות (-2007)
 • הללי היבש: דמויות שונות (2009-)
 • איתי תורן: דמויות שונות (2009-2009)
 • עפרון אטקין: דמויות שונות (2009-2009)
 • מיקה צור: דמויות שונות (2009-2009)
 • קובי סנדהאוס: דמויות שונות (2009-2009)
 • דיוויד לרנר: דמויות שונות (2010-)
 • רוי לרנר: דמויות שונות (2010-)
 • לורה שופוב: דמויות שונות (2010-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2010-)
הערך המעודכן:
 • גיא קשפיצקי: ליני השרקן (-2008)
 • רועי ניב: ליני השרקן (2009-)
 • עידו דנקנר: טאק הצב (-2009)
 • עדי בר לב: טאק הצב (2010-)
 • ליאנה עיון: מינג-מינג הברווזונת
 • אור אלטמן: אולי הארנב / דמויות שונות
 • אורנה כץ: גננת / דמויות שונות
 • אלי לולאי: דמויות שונות
 • עלמא היבש: דמויות שונות
 • איתי ג'רופי: דמויות שונות (-2009)
 • נוי הדס: דמויות שונות (-2007)
 • הללי היבש: דמויות שונות (2009-)
 • איתי תורן: דמויות שונות (2009-2009)
 • עפרון אטקין: דמויות שונות (2009-2009)
 • מיקה צור: דמויות שונות (2009-2009)
 • קובי סנדהאוס: דמויות שונות (2009-2009)
 • דיוויד לרנר: דמויות שונות (2010-)
 • לורה שופוב: דמויות שונות (2010-)
 • נורית בנאי קורן: דמויות שונות (2010-)
סימוכין: עדכון
עדכון ערוצי שידור - ילדים ונוער
הערך המקורי:
 • ניקולודיאון
הערך המעודכן:
 • ניקולודיאון
 • ניק ג'וניור
סימוכין: משודר בשידורים חוזרים בערוץ
עדכון שנים
הערך המקורי:2007-עדיין משודר
הערך המעודכן:2007-2010
סימוכין: הסדרה לא המשיכה מאז 2010
הוספת מדבבים אורחים
הערך המעודכן:
 • דדי זהר: דחליל (2010-2010)
 • עמי מנדלמן: אריה (2010-2010)
סימוכין: עדכון מדבבים אורחים