חברות הכי טובות - היסטוריית עדכונים

עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
  • יוחנן קרדו: ע. במאי
הערך המעודכן:
  • אורית אזולאי: ליהוק
  • יוחנן קרדו: ע. במאי
סימוכין: עדכון