חמש מאות אלף שחור - היסטוריית עדכונים

עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • יצחק שני
 • שלמה אלברט
הערך המעודכן:
 • יצחק שני
 • שלמה אלברט: מפיק בפועל
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח: מזור (מזרחי)
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב: פולי
 • שייקה לוי: שייקה
 • גברי בנאי: גברי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
 • מוסקו אלקלעי
 • רולף ברין
 • מלי גולד
 • שיש קולר
 • צביקה חן
 • רחל בהרב
 • אלעד אופיר: תייר אמריקאי
 • תמי גל: נערת ליווי
הערך המעודכן:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח: מזור (מזרחי)
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב: פולי
 • שייקה לוי: שייקה
 • גברי בנאי: גברי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
 • מוסקו אלקלעי
 • רולף ברין
 • מלי גולד
 • שיש קולר
 • צביקה חן
 • רחל בהרב
 • אלעד אופיר: תייר אמריקאי
 • תמי גל: נערת ליווי
 • ורדה שגיא
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • דוד אוז'כוב: מיקס
 • צביקה חן: מנהל סט
 • שיש קולר: ניהול יחסי ציבור
הערך המעודכן:
 • דוד אוז'כוב: מיקס
 • ציון אברהמיאן: עורך קול
 • אבישי אביבי: ניהול אומנותי
 • סם פירסטנברג: ע. במאי
 • רבקה יוגב: ע. עריכה
 • חגית אנין: ע. עריכה
 • צביקה חן: מנהל סט
 • שיש קולר: ניהול יחסי ציבור
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב: פולי
 • שייקה לוי: שייקה
 • גברי בנאי: גברי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
 • מוסקו אלקלעי
 • רולף ברין
 • מלי גולד
 • שיש קולר
 • צביקה חן
 • רחל בהרב
הערך המעודכן:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח: מזור (מזרחי)
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב: פולי
 • שייקה לוי: שייקה
 • גברי בנאי: גברי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
 • מוסקו אלקלעי
 • רולף ברין
 • מלי גולד
 • שיש קולר
 • צביקה חן
 • רחל בהרב
 • אלעד אופיר: תייר אמריקאי
 • תמי גל: נערת ליווי
סימוכין: צפייה בסרט
הוספת הפקה
הערך המעודכן:
 • יצחק שני
 • שלמה אלברט
סימוכין: עדכון
הוספת עריכה
הערך המעודכן:
 • טל שובל
סימוכין: עדכון
הוספת תסריט
הערך המעודכן:
 • שייקה אופיר
 • יצחק שני
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב
 • שייקה לוי
 • גברי בנאי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
הערך המעודכן:
 • שייקה אופיר: בני מסיקה
 • ז'אק כהן: סיסי ממן
 • צחי נוי
 • זאב רווח
 • יוסף שילוח: כהן
 • ישראל (פולי) פוליאקוב: פולי
 • שייקה לוי: שייקה
 • גברי בנאי: גברי
 • לידיה אופיר: שוטרת
 • יואל שר
 • אפרים סטן
 • ניסים זוהר
 • אסתר זבקו
 • צדוק צארום
 • ראובן דיין: הקצין שעשוע
 • מוסקו אלקלעי
 • רולף ברין
 • מלי גולד
 • שיש קולר
 • צביקה חן
 • רחל בהרב
סימוכין: עדכון
הוספת מוזיקה
הערך המעודכן:
 • דובי זלצר
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • דוד אוז'כוב: מיקס
הערך המעודכן:
 • דוד אוז'כוב: מיקס
 • צביקה חן: מנהל סט
 • שיש קולר: ניהול יחסי ציבור
סימוכין: עדכון

אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות