טל הרינג - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:טל הרינג
הוספת טריוויה - השכלה
הערך המעודכן:
  • תואר ראשון בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב
סימוכין: עדכון