טל סומך - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:טל סומך
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • במאים
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - השכלה
הערך המעודכן:
  • תואר ראשון בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב
סימוכין: עדכון