יגאל שילון - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
 • במאים
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
 • אחיו הקטן של [דן שילון]
 • אבא של [ירון שילון] ו[אייל שילון]
 • גיס של [מירי שילון]
 • דוד של [עדי שילון]
הערך המעודכן:
 • אחיו הקטן של [דן שילון]
 • אבא של [ירון שילון] ו[אייל שילון]
 • גיס של [מירי שילון]
 • דוד של [עדי שילון] ו[דפנה שילון]
סימוכין: עדכון
עדכון שאלות ללא תשובות
הערך המקורי:
 • מה [יגאל שילון] עשה בצבא?
הערך המעודכן:
 • מה עשה בצבא?
סימוכין: תיקון ניסוח