יוחאי צוברי - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:תמנה הולצשטיין
הערך המעודכן:יוחאי צוברי
סימוכין: עדכון
עדכון מין האדם
הערך המקורי:נקבה
הערך המעודכן:זכר
סימוכין: עדכון