יום הדין - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • דליה פרידלנד
 • ניסים סרוסי: ניסים
 • יוסי וירז'נסקי: דוד
 • רחל יוסיפון
 • פנינה מנקין
 • ג'טה לוקה: סבתא
 • יצחק חביס: סבא
 • טובה קצב: ורד הצעירה
 • מנשה ורשבסקי: עו"ד נאמן
 • יעקב שפירא
 • ראובן דיין: מש"ק שלישות
 • יוסי סגל: מתנדב מהונגריה
 • אירית אלטר
הערך המעודכן:
 • דליה פרידלנד: שושנה
 • ניסים סרוסי: ניסים
 • יוסי וירז'נסקי: דוד
 • רחל יוסיפון
 • פנינה מנקין
 • ג'טה לוקה: סבתא
 • יצחק חביס: סבא
 • טובה קצב: ורד הצעירה
 • מנשה ורשבסקי: עו"ד נאמן
 • יעקב שפירא
 • ראובן דיין: מש"ק שלישות
 • יוסי סגל: מתנדב מהונגריה
 • אירית אלטר
סימוכין: עדכון