יונתן סמרנו - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:יונתן סמרנו
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:5/6/2002
סימוכין: עדכון