יוסף באשי - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:27/9/1934
סימוכין: עדכון
הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:23/5/2003
סימוכין: עדכון