יורם גרוס - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • במאים
  • מפיקי קולנוע
סימוכין: עדכון
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:1926
סימוכין: http://if.com.au/2015/09/22/article/Vale-Yoram-Gross/VKAJITIWQV.html
הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:21/9/2015
סימוכין: http://if.com.au/2015/09/22/article/Vale-Yoram-Gross/VKAJITIWQV.html
הוספת סיבת המוות
הערך המעודכן:סיבות טבעיות
סימוכין: http://if.com.au/2015/09/22/article/Vale-Yoram-Gross/VKAJITIWQV.html
הוספת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המעודכן:
  • אבא של [גיא גרוס]
סימוכין: http://if.com.au/2015/09/22/article/Vale-Yoram-Gross/VKAJITIWQV.html
הוספת טריוויה - כללי
הערך המעודכן:
  • עלה לישראל גיל 24
  • היגר לאוסטרליה בגיל 42
סימוכין: http://if.com.au/2015/09/22/article/Vale-Yoram-Gross/VKAJITIWQV.html