ילדי סטלין - היסטוריית עדכונים

עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • שמואל שילה
 • יוסי קאנץ
 • הוגו ירדן
 • עזרא דגן
 • דודיק סמדר
 • אהרון אלמוג
 • רחל דובסון
 • חנה דרורי קשי
 • יעקב בוך
 • רן אפלברג
 • יוסף כרמון
 • אלון נוימן#שחקן
הערך המעודכן:
 • שמואל שילה
 • יוסי קאנץ
 • הוגו ירדן
 • עזרא דגן
 • דודיק סמדר
 • אהרון אלמוג
 • רחל דובסון
 • חנה דרורי
 • יעקב בוך
 • רן אפלברג
 • יוסף כרמון
 • אלון נוימן#שחקן
סימוכין: עדות מפי השחקנית
עדכון הפקה
הערך המקורי:
 • דורון ערן
הערך המעודכן:
 • דורון ערן
 • יורם כסלו
סימוכין: עדכון
הוספת עריכה
הערך המעודכן:
 • שמעון תמיר
סימוכין: עדכון
עדכון שחקנים
הערך המקורי:
 • שמואל שילה
 • יוסי קאנץ
 • הוגו ירדן
 • עזרא דגן
 • דודיק סמדר
 • אהרון אלמוג
 • רחל דובסון
הערך המעודכן:
 • שמואל שילה
 • יוסי קאנץ
 • הוגו ירדן
 • עזרא דגן
 • דודיק סמדר
 • אהרון אלמוג
 • רחל דובסון
 • חנה דרורי קשי
 • יעקב בוך
 • רן אפלברג
 • יוסף כרמון
 • אלון נוימן
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
 • חיים מקלברג: ע. במאי
הערך המעודכן:
 • חיים מקלברג: ע. במאי
 • ענבל בעל-טכסא: ע. הפקה
סימוכין: עדכון