יעל ועמרי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם
הערך המעודכן:יעל ועמרי
הוספת סוג
הערך המעודכן:הרכב מוזיקלי
הוספת שנים
הערך המעודכן:2012-עדיין פעיל
הוספת מפתחות - ילדים
הערך המעודכן:
  • כוכבי ילדים
הוספת חברים
הערך המעודכן:
  • יעל נחום
  • עמרי רוטברד