יעל ריטבלט - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:יעל ריטבלט
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:12/9/1987
סימוכין: עדכון