יענקל'ה בן סירא - היסטוריית עדכונים

הוספת תאריך פטירה
הערך המעודכן:3/2/2016
סימוכין: http://www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.2841552
הוספת סיבת המוות
הערך המעודכן:דום לב
סימוכין: http://www.haaretz.co.il/gallery/theater/1.2841552