יצחק רבין - היסטוריית עדכונים

עדכון מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המקורי:
  • פוליטיקה
הערך המעודכן:
  • פוליטיקה
  • שמאל
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • סבא של [נועה רוטמן]
הערך המעודכן:
  • סבא של [נועה רוטמן]
  • היה נשוי ל[לאה רבין] (עד למותו)
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - כללי
הערך המקורי:
  • נרצח ע"י [יגאל עמיר]
הערך המעודכן:
  • נרצח ע"י יגאל עמיר
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - כללי
הערך המעודכן:
  • נרצח ע"י [יגאל עמיר]
סימוכין: אקראי