ירדן אורן - היסטוריית עדכונים

מחיקת תאריך לידה
הערך המקורי:22/3/1990
סימוכין: ככה
עדכון תאריך לידה
הערך המקורי:28/10/1989
הערך המעודכן:22/3/1990
סימוכין: א