ירדן סטפנסקי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:ירדן סטפנסקי
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • צלמים
סימוכין: עדכון