ירון שילון - היסטוריית עדכונים

עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • אחיו הקטן של [אייל שילון]
  • הבן של [יגאל שילון]
  • אחיין של [דן שילון]
  • בן דוד של [עדי שילון]
הערך המעודכן:
  • אחיו הקטן של [אייל שילון]
  • הבן של [יגאל שילון]
  • אחיין של [דן שילון]
  • בן דוד של [עדי שילון] ו[דפנה שילון]
סימוכין: עדכון