ישראלה רינגהם לוי - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:ישראלה רינגהם לוי
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה