כוכב זורח מעל הלב - היסטוריית עדכונים

הוספת הפקה
הערך המעודכן:
  • יפעת פרסטלניק
סימוכין: עדכון
עדכון תפקידים שונים
הערך המקורי:
  • איתן גרין: עורך תסריט
הערך המעודכן:
  • איתן גרין: עורך תסריט
  • עידו דולב: עיצוב אומנותי
סימוכין: עדכון