כינרת צורף - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:כינרת צורף
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה