להב גולן - היסטוריית עדכונים

מחיקת מפתחות - דת ופוליטיקה
הערך המקורי:
  • שמאל
סימוכין: אקראי
מחיקת טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • הבן של [ישי גולן]
סימוכין: מה פתראןפ
עדכון טריוויה - כללי
הערך המקורי:
  • מיוצג בסוכנות השחקנים חגי רביקוביץ׳
הערך המעודכן:
  • מיוצג בסוכנות השחקנים חגי רביקוביץ׳
  • לומד משחק לצד השחקנית סתיו מגזימוף
סימוכין: http://www.google.co.il/webhp?source=search_app