ליהי אברמזון - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:ליהי אברמזון
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:16/11/1989
הוספת מפתחות - בתי ספר
הערך המעודכן:
  • ניסן נתיב