לימור סטרול - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:לימור סטרול
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • מפיקי טלוויזיה
סימוכין: עדכון