לירון בן שלוש - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
 • זוג מפורסם
סימוכין: עדכון
עדכון מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המקורי:
 • עירום
הערך המעודכן:
 • עירום
 • זוכה פרס אופיר
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - עירום
הערך המעודכן:
 • {את לי לילה}
סימוכין: עדכון
הוספת טריוויה - תחרויות ופרסים
הערך המעודכן:
 • פרס אופיר - השחקנית הראשית הטובה ביותר {אישה עובדת} (2019)
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
 • נשואה ל[אסף קורמן]
 • גיסה של [אביטל קורמן] ו[צביקה קורמן] ו[מיכל קורמן]
 • חמתם של [יוסף כרמון] ו[תמי אשל]
הערך המעודכן:
 • נשואה ל[אסף קורמן]
 • גיסה של [אביטל קורמן] ו[צביקה קורמן] ו[מיכל קורמן]
 • כלתם של [יוסף כרמון] ו[תמי אשל]
סימוכין: הגהה
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
 • נשואה ל[אסף קורמן]
הערך המעודכן:
 • נשואה ל[אסף קורמן]
 • גיסה של [אביטל קורמן] ו[צביקה קורמן] ו[מיכל קורמן]
 • חמתם של [יוסף כרמון] ו[תמי אשל]
סימוכין: הוספת קשר משפחתי