ליר עיסא - היסטוריית עדכונים

הוספת מפתחות - משפחה
הערך המעודכן:
  • אבא מפורסם
סימוכין: עדכון
עדכון טריוויה - קשר משפחתי
הערך המקורי:
  • הבן של [נורמן עיסא] ו[גדעונה רז]
הערך המעודכן:
  • הבן של [נורמן עיסא] ו[גדעונה רז]
  • אחיו הגדול של [שון עיסא]
סימוכין: עדכון