לנא זריק - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:לנא זריק
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה