מה חדש, סקובי דו? - היסטוריית עדכונים

עדכון שנים
הערך המקורי:2006
הערך המעודכן:2005-2006
סימוכין: הסדרה התחילה להיות משודרת בחודשים האחרונים של 2005