מונסטר היי - הבריחה מחופי הגולגולת - היסטוריית עדכונים