מורן יעקב - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:מורן יעקב
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה