מור חן - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:מור חן
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה
הוספת תאריך לידה
הערך המעודכן:7/9/1986
סימוכין: עדכון