מייגל סלע - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:מייגל סלע
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה