מייקל רוז - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:מישה סוחינין
הערך המעודכן:מייקל רוז
סימוכין: עדכון
עדכון שם לידה
הערך המקורי:מישה סוחינין
הערך המעודכן:מישה סוחינין
סימוכין: עדכון
מחיקת כינוי
הערך המקורי:מייקל רוז
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מוזיקה
הערך המעודכן:
  • זמרים
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: עדכון