מיכאל קאופמן - היסטוריית עדכונים

עדכון שם האדם
הערך המקורי:עינת שיינר
הערך המעודכן:מיכאל קאופמן
סימוכין: עדכון
עדכון מין האדם
הערך המקורי:נקבה
הערך המעודכן:זכר
סימוכין: עדכון
הוספת מפתחות - קולנוע וטלוויזיה
הערך המעודכן:
  • צלמים
סימוכין: עדכון