מיכל גולדשטיין - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:מיכל גולדשטיין
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה