מיכל מוכתר - היסטוריית עדכונים

הוספת כינוי
הערך המעודכן:מיקי
סימוכין: עדכון
מחיקת טריוויה - כללי
הערך המקורי:
  • מתחה ב{סתאאאם!} את [דודו אהרון], יחד עם [חיים אוסדון]
סימוכין: עקש
הוספת מפתחות - ילדים
הערך המעודכן:
  • כוכבי ילדים
סימוכין: שיקה את מיקי
הוספת מפתחות - מקצועות ואמנויות
הערך המעודכן:
  • מדבבים
סימוכין: מדבבת