מיכל מונצז' - היסטוריית עדכונים

הוספת שם האדם
הערך המעודכן:מיכל מונצז'
הוספת מין האדם
הערך המעודכן:נקבה